One thought on “Trang chủ

  1. Mẹ Nhật An says:

    Nhật An theo học tại trung tâm từ lúc con 25 tháng, đứng chưa vững. Sau gần 2 năm con đã chạy nhanh, nói 4-5 từ, hát, tuy còn ngọng, mẹ coi như đạt yêu cầu. Hiện con đã chuyền sang học mầm non được gần 3 tháng. Các cô sang trường can thiệp cho con ngày 2h. Nhật An mới đi học ăn khó, ngủ khó, đứng chưa vững các cô chăm sóc con rất vất vả. Mỗi thay đổi nhỏ của Nhật An mẹ đều viết nhật ký, để sau này con có thể biết được con đã nhận được tình yêu thương lớn nhường nào từ bố mẹ, từ gia đình, từ các thầy cô Mai Hương. Mẹ Nhật An cảm ơn các thầy

Comments are closed.